Jezus christus man stop met nieuwe pagina's maken

Dit is nog niet af ok niet haten :(

beoordeling: 0+x

Objectnr.: SCP-2717

Objectklasse: Euclide

Speciale Veiligheidsprocedures: Stroomopwaarts van elk van de drie hoofdleidingen (diameter ongeveer 2 m) bestaat de insluitingsgrens uit twee parallelle tweetons-eenrichtingspompen aan de inlaatzijde van de aangeduide veiligheidszone. Normale stadsriolering kan via deze pompen naar binnen stromen, maar zelfs tijdens overstromingen voorkomen deze terugstroom. Dagelijks om 6:00 wordt via de injectiepoorten 10 L propofol toegediend in elke hoofdleiding.

De uitgangsleiding (diameter ongeveer 4 m) aan de stroomafwaartse kant van de toegewezen veiligheidszone stoot dagelijks ongeveer 20 ML groengele afvoer uit in een ondergronds reservoir dat bekleed is met polyacetaal. Elke dag om 18:00 wordt deze vloeistof getest voor creatinineniveaus, ketolichamen, hemoproteïnen en bioactiviteit. Statistisch significante afwijkingen van de norm moeten onmiddellijk worden gemeld bij de locatieleidinggevende. In zeldzame gevallen worden vaste objecten groter dan 2 cm2 aangetroffen in het afvoerwater. Deze moeten worden verzameld, geïdentificeerd, gecatalogiseerd en verbrand.

Na verwerking wordt het afvoerwater gesteriliseerd door middel van 60Co-bestraling en bij de stroomafwaartse grens van de veiligheidszone geherintroduceerd in de stadsinfrastructuur om verwerkt te worden als normaal rioolwater.

Maandelijks worden door robotica zoveel biopsieën uitgevoerd als praktisch mogelijk, op intervallen van 100 m beginnend bij de dichtstbijzijnde uitloper ? tot de uitgangsleiding. Momenteel kunnen er per sessie ongeveer tien tot twaalf monsters worden genomen zonder risico op het beschadigen van uitrusting.

Elk kwartaal worden de pompen tot 48 uur lang stopgezet voor inspectie en onderhoud terwijl SCP-2717 wordt "gesnoeid". Drie bemanningen worden geassembleerd en naar de inlaatleidingen gebracht door de onder positieve druk gezette luchtsluizen, net stroomafwaarts van de pompen (gelegen?).

Elke bemanning bestaat uit twee D-klasse personeelsleden die zijn beoordeeld op hoge fysieke inspanning, lage gevoeligheid voor claustrofobie en enige ervaring in close-quarters combat.

Elk bemanningslid krijgt het volgende uitgegeven:

  • Eén kapmes van 60 cm, met een UGPS-emitter1 verborgen in het handvat.
  • Eén schop van 1 m
  • Eén paar waterdichte lieslaarzen
  • Twee paar handschoenen tot de elleboog
  • Eén actievekoolademhalingstoestel voor neus en mond, met een miniatuur tweerichtingsradio.
  • Eén soldeerlamp met piëzo-ontsteking
  • Eén 1-litertank propaan
  • Vier liter water
  • Vier koolhydraatrijke snackrepen
  • 6 chemische twee-uursfakkels ?

Alle metalen gereedschappen en bevestigingsmiddelen zijn van smeedijzer, koolstofarm staal of vergelijkbaar makkelijk aangetast metaal. Voor zover praktisch mogelijk wordt alle andere uitrusting gemaakt van sterk biologisch afbreekbaar materiaal zoals rubber, latex of leer. Per de Ethicacommissie ? wordt video-opname- of zendapparatuur niet verstrekt aan bemanningsleden.

De volgende briefing is samengesteld door memeticaspecialisten voor maximale begrijpelijkheid en motivatie bij toepassing op typische D-klasse personeelsleden. Eén Niveau-2 onderzoeker ? leert dit uit zijn hoofd en levert deze briefing letterlijk aan elke bemanning direct voordat ze de luchtsluis binnengaan:

Have you ever heard of a fatberg? Imagine an iceberg - only it’s made out of sewage debris that gets stuck together when too many people flush things they aren’t supposed to. There is a fatberg lodged in this pipe, and until we remove it, the D-class dormitories have no plumbing. It’s too big to remove it all in one go, so your task is to clear away at least 25 meters of it on this shift – that’s about a quarter of a football pitch. Use your bladed tools to cut or pry chunks from the piping, and your propane torches to burn away bits that are too small or too difficult to remove with your tools. About every 5 meters, where each pipe section joins the next, there is a four-character manufacturing code embossed in the concrete. You will read each code to us as you uncover it so that we can monitor your progress. You will have to clear the blockage thoroughly, or you will miss the codes. You will not be extracted, nor will further rations will be issued to you, until we are satisfied that you have completed your task. In return for your effort, you will be granted improved rations and special conjugal privileges for the next two weeks.

Bemanningsleden hebben in het verleden gemeld dat het werk makkelijker vordert dan verwacht - SCP-2717 vormt rond de verkenningsgrens vaak ringen van stompe, wrattige massa's die hooguit ongeveer 8 cm dik zijn. Het gebruik van chemische fakkels :\ verbergt effectief de kleur van vloeistof die uit beschadigd weefsel barst.

Eenvoudige radiocommunicatie met de bemanning wordt gehandhaafd totdat opzichters redelijk verzekerd zijn dat de bemanningsleden hun daadwerkelijke taak hebben voltooid, namelijk het wegsnijden van ongeveer 100 m SCP-2717. Ervaring heeft consequent aangetoond dat bemanningsleden hun voortgang onderschatten onder deze omstandigheden, wat de effectiviteit van het bedrog vergroot.

In feite zijn er geen "in reliëf gedrukte productiecodes" te vinden. Naarmate het werk vordert en vooral zodra SCP-2717 uiteindelijk reageert door maagzuur af te scheiden, mag aanvullende communicatie worden aangepast van de huidige versie van het METH.2 In het geval dat de bemanning niet lang genoeg overleeft om de voorgeschreven 100 m weg te snijden, kunnen er indien nodig aanvullende bemanningen worden ingezet totdat de taak is volbracht.

Per de Ethicacommissie ? worden geen gedetailleerde verslagen bijgehouden van bemanningsrapporten behalve om voortgang (in meter), succes of falen aan te duiden.

Bemanningen mogen in geen enkel geval worden teruggewonnen ? uit het riool. Zodra onderhoud is voltooid, of in elk geval na 48 uur, worden de pompen opnieuw gestart.

Beschrijving: